Tidligere i dag offentliggjorde den svenske børsgiganten Meko Group sine resultater for tredje kvartal.

Meko-konsernet eier Meca, Mekonomen og Sørensen og Balchen. Sistnevnte står bak BilXtra-kjeden.

På et styremøte i går besluttet Meko-konsernet å gjennomføre store planer i Norge:

- Vi skal etablere et gigantlager i Vestby, proklamerer Geir Hoff og Morten Birkeland overfor MotorBransjen.no.

MotorBransjen.no møter Mekonomen Company-sjefen og Sørensen og Balchen-sjefen til en samtale om deres store planer for fremtidig felles logistikk i Norge for de tre norske verkstedkjedene og grossistene.

Måtte gå sammen
De medgir at det har vært en lang prosess å komme til en beslutning som dette.

Sørensen og Balchen har helt siden Meko-oppkjøpet vært en selvstendig enhet og konkurrent til Meca og Mekonomen i Norge, noe de også skal fortsette med.

- Selv om det har vært en stor og krevende beslutning å ta, ville det vært meget vanskelig å stå på utsiden av et så godt prosjekt som dette, sier Morten Birkeland til MotorBransjen.no.

- Her snakker vi om en total forbedring av hele logistikkoperasjonen, og et lager som markedsmessig kommer til å ligge helt i forkant. Det viktigste av alt er at kundene skal oppleve stor bedring, fortsetter han.

Han er tydelig på å understreke at Sørensen og Balchens identitet, egenart og organisasjon skal bestå.

- Vi har vekket et tidligere prosjekt om lagerlokasjon til live igjen, sier Geir Hoff til MotorBransjen.no.

- For at regnestykket skulle gå opp, var vi helt avhengige av at Sørensen og Balchen ble med på laget, fortsetter han.

Mekonomen Company har beregnet at prosjektet ikke ville blitt lønnsomt uten Sørensen og Balchen inkludert i planene.

Det er en ny enhet som skal operere på vegne av de tre i Norge.

- Sørensen og Balchen skal ivareta alle sine kunder som før, og vi skal fortsatt ha en rolle der vi tar raske beslutninger og høy kundetilfredshet, understreker Morten Birkeland.

Frem og tilbake
Høsten 2021 vant Mekonomen i Sverige en logistikkpris for sitt nye svenske sentrallager.

Det skjedde ikke lenge etter at Mekonomen og Meca i Norge hadde gått sammen og dannet Mekonomen Company, og det lå i kortene at det kunne komme et nytt sentrallager for de to kjedene også i Norge.

- Vi har en drøm å kunne ha en form for løsning som dette også i Norge, sa Geir Hoff til MotorBransjen.no for to år siden.

Våren 2022 så det ut til at drømmen skulle gå i oppfyllelse:

Geir Hoff fortalte da til MotorBransjen.no at et nytt helautomatisert og høyteknologisk sentrallager for Mekonomen Company skulle etableres på Gjøvik.

Det nye lageret på 25.000 kvadratmeter skulle etter planen stå klart i 2025. Men etter at nyheten kom har det vært stille rundt storsatsingen.

- Planene ble lagt på is. Utbyggerne og vi klarte ikke å regne det hjem, sier Geir Hoff til MotorBransjen.no i dag.

Nå kan altså Mekonomen Company-sjefen annonsere at han igjen går på med friskt mot etter å ha fått Sørensen og Balchen med på laget:

Over 30.000 kvadratmeter
Byggestart i Vestby er planlagt til tidlig 2024, og det nye lageret skal bli på 32.000 kvadratmeter. Rundt 70 personer skal jobbe ved anlegget.

Det samlede sortimentet vil utgjøre mellom 110.000 og 130.000 unike artikler.

Anlegget vil få et Autostore-lager med kapasitet opp til 135.000 bokser.

- Vi ruster oss for framtiden. Kravet til deleleveranser vil bli stadig større i vårt marked, sier Morten Birkeland.

- Det er stadig flere bilmerker og flere individuelle tekniske løsninger for hver bil som samlet stiller langt større krav til oss som deleleverandører, fortsetter han.

Ved siden av å betjene Sørensen og Balchens lokale grossistavdelinger i Norge, skal anlegget levere til Meca og Mekonomens lokale grossistavdelinger og deres 830 kjedetilknyttede verksteder samt en rekke andre kunder.

Det nye lageret i Vestby vil få kapasitet på totalt 32.000 kvadratmeter. På sikt ligger det til rette for at selskapene vil samordne mer av sortimentet og systemene.

Mer effektivt
Et automasjonsanlegg fra Autostore blir sentralt i lagerplanene. Dermed vil mye av plukkingen foregå automatisk.

Systemet muliggjør direkte stabling av hyller oppå hverandre og lagring av flere forskjellige lagervarer i en enkelt kasse.

- Dette er et stort og viktig skritt. Dette gir betydelig kortere leveringstider til verksteder og butikker over hele Norge. I tillegg får vi et lavere kostnadsnivå, i tråd med vår ambisjon om å øke lønnsomheten, sier Geir Hoff.

- Automatiseringen vil gjøre at vi vil klare å levere nesten dobbelt så store volumer som det vi gjør i dag. Effektiviteten vil øke, innkjøpssystemene forsterkes, plukkfeilene vil avta og utsolgtandelen skal gå ned, sier han.

Over tid lærer robotsystemet selv hvilke produkter som har høyere rotasjon og lagrer dem på topplaget for å sikre raskere plukketider.

Det vil bedre så vel effektiviteten som presisjonen, mener Hoff og Birkeland.

Enkelte bremseskiver til sportsbiler eller store SUVer er for tunge for Autostore, mens i Sørensen og Balchens sortiment inngår store artikler som blant annet skibokser. 

- Rundt 70-80 % av sortimentet vårt kommer til å inngå i Autostore, men enkelte varer er for store eller for tunge til å håndteres av systemet, sier Geir Hoff.

Sprengt lagerkapasitet
Vestby ligger omkring 30 kilometer sør for Oslo. Stedet ble valgt ut fra en totalvurdering knyttet til økonomi, effektiv plassering og hensiktsmessighet.

Gjøvik, Nannestad og Moss var også med i vurderingen om hvor et slikt lager kunne lokaliseres. 

I dag har Sørensen og Balchen lager og hovedkontor på Holmlia utenfor Oslo, Meca har lager på Gjøvik, mens Mekonomen i stor grad håndteres fra Sverige.

Leiekontrakten for det 8.000 kvadratmeter store Meca-lageret på Gjøvik utløper i september 2025. Lokalene består av fem ulike bygninger og er lite effektivt. Dessuten er kapasiteten sprengt.

Mekos grossistselskap, Bileko Car Parts (BCP) i Sverige, mangler også kapasitet til å være lager for Norge framover.

- Vår ambisjon er at Meca og Mekonomens verksteder skal få opptil 50 % av sine ordre pakket og levert direkte fra dette lageret med stopptider fram til klokka 17-19 for utlevering neste morgen på verkstedet – med unntak av Nord-Norge, sier Geir Hoff.

For Sørensen og Balchen-sjef Morten Birkeland er det annerledes:

- Vi kommer fortsatt til å levere varene til våre lokale grossister, sier han.

- Hvorfor kan ikke også Sørensen og Balchen levere direkte fra Vestby til verkstedene?

- Det kan tenkes at det vil skje i fremtiden, og da til de verkstedene som ønsker det. I Oslo-området leverer vi allerede direkte, svarer Birkeland og fortsetter:

- Vi har imidlertid stor respekt for den rollen lokalgrossistene har i dag, og ser en fare i å vanne denne for mye ut.

Han sier at lokalgrossistene er gode på å følge opp og hjelpe verksteder og andre kunder med de utfordringene som måtte dukke opp.

- De har en svært viktig funksjon lokalt, noe som gjør dem til en del av vår suksessoppskrift, sier Birkeland.

Morten Birkeland og Geir Hoff leder hvert sitt norske søsterselskap som samtidig er konkurrenter. Nå tar duoen et stort steg mot tettere samarbeid.

Sørensen og Balchen har leiekontrakt ved Holmlia ut 2027. Lageret på rundt 6.500 kvadratmeter er nå fullt, og ikke bygget i henhold til dagens krav til effektiv og god logistikk:

- Vi er i ferd med å vokse oss ut av det gamle lageret fra 1980-tallet. Vi har fryktet at lagersituasjonen på Holmlia etter hvert vil gi oss begrensninger i ytterligere satsninger, forteller Birkeland.

Målet er at Mekonomen og Meca skal være operative i nytt lager fra annet kvartal 2025. Sørensen og Balchen vil følge etter et halvt år senere.

- Hvor mange jobber på lagrene på Gjøvik og Holmlia i dag?

- Det er rundt 80 ansatte på Gjøvik. Omkring 50 av dem jobber på lageret. Vi vil beholde regnskap og en administrativ avdeling på Gjøvik, svarer Hoff og fortsetter:

- Det er selvfølgelig vemodig å gi denne beskjeden til de berørte på Gjøvik i dag.

Birkeland opplyser at det er mellom 30 og 35 personer som i dag jobber på lageret på Holmlia, som bli berørt av endringene.

Etablerer nytt selskap
Et nytt selskap som skal operere Mekonomen Companys nye logistikkløsning for Norge, vil bli etablert i nær framtid.

- Logistikkselskapet skal operere på vegne av Meca, Mekonomen og Sørensen og Balchen i Norge, sier Hoff. 

Morten Birkeland er opptatt av å understreke at det nye selskapet skal ha en uavhengig rolle som kun skal løse logistikkoperasjonen.

- Skal logistikkselskapet eies av Sørensen og Balchen og Mekonomen Company, eller direkte av Meko Group?

- Det er for tidlig å svare på. Navnet på logistikkselskapet er heller ikke bestemt ennå, svarer Hoff. 

Når «hele slekta» har flyttet inn innen utgangen av 2025, vil lageret etter planen håndtere fire millioner ordrerader per år.

- Blir logistikkselskapet omtrent som Asko i Norges-Gruppen som leverer varer til sine dagligvarekjeder Kiwi, Meny, Joker og flere andre?

- Ja, det er forsåvidt en god sammenligning, avslutter Geir Hoff.

I 2011 kjøpte svenske Mekonomen AB opp Sørensen og Balchen. Siden 2012 har Mekonomen og Meca konkurrert parallelt i samme konsern.

Geir Hoff og Morten Birkeland viser frem dagens Sørensen og Balchen-lager på Holmlia sør i Oslo.

Tips MotorBransjen.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk | 
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

                                                               Følg BilJobb.no på LinkedIn