Kommentar:
Jon Winding-Sørensen


- Gruppeunntaket virker, sa Ole Helge Ratvik, leder av verkstedkjeden Sjekkpunkt, i sin presentasjon under NBFs høstkonferanse.

Det er nok ikke alle som er enig med ham. Med serviceavtaler på nye biler, med kampen om hvem som eier data generert av bilen og med direkte salg fra fabrikkene, er det allerede store diskusjoner om bileieres rettigheter (eller muligheter) til fritt verkstedvalg.

Derfor kan arbeidet frem mot det nye gruppeunntaket bli ekstremt viktig for den frie verksted-bransjen i fremtiden. Bilfabrikkene vil selvfølgelig jobbe enda hardere for å få kontroll over så mye som mulig av verdikjeden, og der er ikke frie verksteder og alternative deler noe tema.

NBF har minnet om at da resultatet av den første evalueringen av det vertikale gruppeunntaket ble offentliggjort i september, ble det i hvert fall slått fast at det fremdeles er behov for en slik regulering.

Etter det er det lagt ut et rapporteringsskjema som alle kan svare på. Der samler EU-kommisjonen inn erfaringer med, og synspunkter på, Gruppeunntaket - og ber om svar fra alle. Kunder er like velkomne som verksteder, og innbyggere i ikke-EU land er også invitert med.

I Norge er det NBF som er i sentrum for dette arbeidet.

- Det er en tung prosess dette, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF, til Motorbransjen.no.

- Vi samarbeider selvsagt med takorganisasjonen AECDR, og våre nordiske søsterorganisasjoner om dette. Blant annet er det et møte med AECDR denne uken, sier Steinsland.

Han opplyser også om at spørsmålet kommer til å bli behørig belyst og debattert internt hos NBF og med tillitsvalgte i tiden som kommer:

- Denne saken gjelder jo så mange fagfelt hos oss, slik at det ligger ikke på skrivebordet til bare en person. Her må vi bredde ut teamet. Vi tar i hvert fall ikke lett på det, og mange kommer til å være involvert i arbeidet, sier Steinsland.

Tempoplanen videre er at rapporteringsskjemaet  – som ble lagt ut den 12. oktober – har svarfrist 25. januar. Selve evalueringsfasen vil bli avsluttet 31. mai neste år, og da begynner den virkelige dragkampen.

Da skal EU-kommisjonen formulere innholdet i det fortsatte regimet som skal gjelde etter 31. mai 2023.

Men i mellomtiden er det ikke bare NBF som kan komme med innspill til denne saken.

Som man ser av invitasjonen ber EU-kommisjonen om deltakelse fra virksomheter i bransjen, fra bransjeforeninger, fra forbrukerorganisasjoner, fra akademiske interesser og fra alle andre «stakeholder with a possible interest therein». 

Dokumentet som skal besvares finner du her

Litt skjult vil du kunne lese der: “Further information on the consultation can be found here”, og der kan man klikke seg inn på selve skjemaet. Hvor altså alle som har interesse i dette kan og bør bidra.

 Følg BilNytt.no på LinkedIn