Norges Bilbransjeforbund (NBF) har spurt Statens vegvesen om hva et verksted skal gjøre dersom teknisk leder er i karantene og ikke kan være fysisk til stede på verkstedet.

- Ifølge Statens vegvesen åpner allerede dagens forskrift for at teknisk leder eller hans stedfortreder ikke må være på plass hele tiden, sier Tor-Sigurd Simonsen til MotorBransjen.no.

Simonsen er fagsjef for skade og lakk i NBF.

Han påpeker at denne avklaringen er svært viktig for norsk bilbransje:

- I forbindelse med korona har vi fått stadig flere henvendelser om dette. Dette har vært tema tidligere i forbindelse med ferieavvikling, sier Simonsen.

Samfunnskritiske verksteder
Myndighetene har i dag slått fast at godkjente bilverksteder, bilbergere og deleleverandører defineres som samfunnskritiske. 

Dermed kan barn av ansatte ha rett til omsorgstilbud på skole eller i barnehagen. Rettighteten gjelder kun kritisk nøkkelpersonell ved virksomheten.

Risikovurdering ved tilsyn
NBF mener at så lenge korona-restriksjonene gjelder bør Statens vegvesen stoppe sine tilsyn og stikkprøvekontroller rettet mot virksomheter i bilbransjen.

Statens vegvesen skriver at de vil opprettholde tilsynsfunksjonen inntil videre, men at de løpende vil vurdere om det er forsvarlig å utføre tilsyn.

«For å opprettholde tilsynsfunksjonen vil vi inntil videre ha fokus på postale tilsyn», skriver Statens vegesen i sitt svar til NBF.

Ved særlige behov vil vegvesenet fortsatt utføre stedlig tilsyn.

Utvidet frist for tilsyn og kalibrering av utstyr
Statens vegvesen imøtekommer bransjens ønske om å redusere tilgangen til kontrollorganenes/verkstedenes lokaler utover det strengt nødvendige.

Det skjer etter en henvendelse fra organisasjoner aom blant andre NBF og Autobransjens Leverandørforening (ABL).

For å beskytte sine ansatte ønsker ikke verkstedene fremmede inn i sine lokaler.

«Statens vegvesen (...) vedtar at kontrollorgan som har måleinstrumenter som skal kalibreres (...) i mars og april 2020, i denne omgang gis utsatt frist til ut juni måned 2020», skriver Statens vegvesen i sitt brev.

Vedtaket innebærer at kontrollorganene dette gjelder ikke trenger å søke om slik utsettelse.

Det presiseres at vedtaket ikke er å regne som et pålegg, men en adgang, til å utsette kalibrering.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

Permitterte får full lønn i 20 dager
NBF melder følgende om de viktigste tiltakene partiene på Stortinget i dag har blitt enige om:

Partiene på Stortinget er enige om en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Permitterte får full lønn i 20 dager.

De mest aktuelle tiltakene for bilbransjen er:

  • Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Omsorgspenger gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.
  • Bedrifter slipper å betale MVA og forskuddsskatt ved fristen i april.
  • Permitterte sikres lønn i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen sikres lønn.