NBF kommer her med det de omtaler som et «medsvar» til Bjørn-Tore Andersens innlegg om rekruttering til bilfagene på MotorBransjen.no 10. januar 2024.

INNLEGG:
Egil Steinsland
Kommunikasjonssjef, Norges Bilbransjeforbund (NBF)

På MotorBransjen.no skriver avdelingsleder for yrkesfag ved Kirkenes videregående skole Bjørn-Tore Andersen engasjert om svak rekruttering til bilfagene.

Han etterlyser svar fra de som har den totale oversikten. Vi har ikke den totale oversikten i NBF, men vi jobber mye med rekruttering og har noen tanker om hva som skal til. 

Generelt er rekruttering til yrkesfagene en utfordring for nesten alle fag. Derfor samarbeider vi med en del andre fag om en yrkesfagkampanje før søknadsfristen nå i år. Men hovedsakelig bruker vi ressursene i NBF på fremme lokalt og regionalt arbeid. Fordi vi erfarer at det fungerer.

Selv om bilfagene har utfordringer nasjonalt så er det mange steder det går ganske bra med rekrutteringen. Hvorfor det? Vi opplever at svaret er godt lokalt arbeid og en sterk lærlingkultur. 

Det betyr at bilbransjen med opplæringskontoret i spissen arbeider strukturert og kontinuerlig med rekruttering. Samtidig satser verkstedene på lærlingene. Ingenting er mer ødeleggende for rekruttering enn manglende læreplasser og svak oppfølging gjennom læreperioden. 

Det er ikke rart at ungdom velger vekk fag der det er usikkert om man får læreplass eller jobb. Så skjønner vi at svake elever og lærlinger er en utfordring. Men det er verdt å huske at en lærling skal ha cirka 1.700 timer opplæring i løpet av læreperioden – og det er mulig å bygge sterke fagmiljøer lokalt gjennom opplæringskontoret for å støtte bedriften i læreperioden. Gode lærebedrifter kan lage gode fagfolk av de fleste. 

Konkurransesituasjonen mot andre yrker er også en utfordring. Det utdannes egentlig nok folk, men de forsvinner så fort fra bransjen. Lønn er nok en sak, men gjennom vår trivselsundersøkelse ser vi at også andre arbeidsmiljøelementer kunne være forbedret. 

Problemet med det som Andersen kaller den totale oversikt er at det er ikke noe enkelt svar. Det handler ikke bare om mer rekrutteringsarbeid, flere læreplasser, engasjerte lærebedrifter eller gode arbeidsgivere – det handler om alt. 

Bransjen må jobbe sammen over tid for å løse utfordringene lokalt. Det beste er om opplæringskontoret kan ta initiativ og koordinere, så kan bransjen stille med de ressursene som er nødvendig. 

Vår fagsjef for kompetanse og rekruttering Vidar Strande bidrar gjerne for å hjelpe å identifisere utfordringer, utforme strategi og lage tiltaksplan.

Les også: Suksess med læringer: - Sliter ikke med rekrutteringen

Tips MotorBransjen.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn