INNLEGG:
Bjørn-Tore Andersen
Avdelingsleder yrkesfag, Kirkenes videregående skole

God dag i sør!

Jeg jobber på Kirkenes videregående skole som avdelingsleder for TIF-fagene. Vår skole har kapasitet til ca. 500 elever, og har pr. dags dato 430 elever. Vi har både linjer med studiespesialisering og mange yrkesfaglige linjer.

Jeg har 30 år i bilbransjen der jeg jobbet for Opel, før jeg startet som faglærer på kjøretøyavdelingen her ved skolen i 2008. I 2018 gikk jeg over i ny stilling som avdelingsleder på yrkesfag, og jobber fortsatt i denne stillingen.

Jeg har et varmt hjerte for yrkene i bilbransjen og i den senere tid har det sneket seg inn en bekymring over de lave søkertallene vi har til bilfagene. Vi har de siste fire-fem årene hatt veldig få søkere til våre to linjer; Kjøretøy og Bilskade/lakk og karosseri.

Vi har kapasitet til 15 elever på kjøretøy, og 7 elever på bilskade/lakk, og de siste årene har vi hatt 5-6 elever på kjøretøy og to elever på bilskade/lakk.

Vi har tipp-topp lokaler her ved skolen, og det samme gjelder utstyr på verkstedene. Vi har i tillegg egen sprøytekabin av meget høy kvalitet. Våre lærere har god kompetanse, og vi har i tillegg eksterne kursholdere (Promeister) som kommer nordover og holder kurs for elevene. Vi har også hatt besøk av Vidar Strande er oppe med Bilfag-lastebilen på senhøsten. 

Allikevel søker ikke elevene seg hit. Jeg har vært i kontakt med Alta videregående skole som har kapasitet til å ta imot 1.000 elever. Det er samme trenden der. Forrige skoleår hadde kjøretøylinjen en søker på kjøretøy, noe som medførte at linjen selvsagt ikke startet opp. Dette året har kjøretøylinjen i Alta 11 elever med en kapasitet på 15 elever. Trenden ved de videregående skolene i resten av landet er også den samme. 

Jeg følger jo med på, og leser litteratur fra bilbransjen og jeg ser jo at det søkes etter folk over hele landet. Det er både synd og bekymringsfullt at det er såpass vanskelig å få unge mennesker til å søke til bilfagene.

Jeg har ikke svar på hvorfor det har blitt slik, men har diskutert dette med lokale bilforhandlere som vår skole har et meget godt samarbeide med. De trekker frem tidspress som en mulig årsak uten å ha belegg for det. Jeg vet ikke om lønn fortsatt er en årsak. Da jeg jobbet på bilverksted var lønnen lav i forhold til andre yrkesfag, men jeg har forstått at dette har utjevnet seg.

Jeg regner med at dere i bransjen deler min bekymring med tanke på manglende rekruttering. I min tid som teknisk leder hadde vårt verksted alltid lærlinger både på kjøretøy og på karosseriavdelingen. 

Vi kunne veldig ofte tilby lærlingene jobb etter at de hadde bestått fagprøven. Dette er ikke lenger like opplagt. Mange av lærlingene får ikke fast jobb etter endt lærlingperiode, og ofte henger det sammen med at interesse og innsats ikke står i stil med bedriftenes forventninger.

Jeg ser jo og at hovedtyngden av de elevene som starter på grunnkurs har svake karakter fra grunnskolen når de starter på videregående skole. Sammenhengen her kan man jo diskutere, men at dette er en faktor som må med i beregningen, kommer man ikke utenom.

Tidligere hadde vi flere jenter som søkte til kjøretøyfagene og kanskje mest billakkererfaget, men den siste tiden har også de uteblitt. Det er synd, for de var veldig dyktige innenfor fagfeltet både som elever og som fagarbeidere.

Våre lærere på kjøretøy har reist rundt på ungdomstrinnene her i Øst-Finnmark for å promotere yrkesfagene. Vi har i tillegg invitert elevene fra de samme skolene hit til Kirkenes videregående skole når Vidar Strande har vært her med road-showet. Vi kan ikke si at det har gitt noen merkbar effekt med tanke på søkertallene.

Jeg håper at dere som har den totale oversikten har tanker og ideer om hvordan det kan være mulig å løse dette. Vi trenger sårt å få rekruttert unge til vår bransje. De vil som vi alle vet jobbe i en spennende bransje med mange muligheter og utfordringer. Vi må bare finne en måte å få de til å se hvilke muligheter som finnes innenfor kjøretøyfagene. Ingen lett øvelse, men en plass må vi begynne. 

Så får vi alle håpe at trenden kan snu, og at vi kan få interesserte og kompetente unge mennesker til vår fantastiske bransje.

Les også: Morgendagens bilmekanikere: - Masse muligheter for utvikling

Tips MotorBransjen.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn