- En slik midlertidig lemping i regelverket vil avhjelpe stort, sier daglig leder i Dekkimportørene og Forhandlerforeningen Dekk & Felg, Jon Erik Ludvigsen.

Dekkbransjen mener at det kan bli til dels store utfordringer når det gjelder å skifte fra piggdekk til sommerdekk. Derfor har de nå sendt brev til Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

- Vår bransje er av en slik art at om varedistribusjonen skal opprettholdes, så må vi holde åpent, skriver Jon Erik Ludvigsen i brevet.

- De aller fleste dekk-verksteder, importører og distributører driver nå med minimum bemanning, og noen har måttet stenge midlertidig grunnet ansatte i karantene, heter det.

- En konsekvens av stengte verksteder er at dekkhotellet kan være utilgjengelig i perioden verkstedet er stengt. 

- Flere i bransjen er allerede hjemme i karantene, og mange må være hjemme som følge av at skoler og barnehager er stengt, skriver Ludvigsen.

- En annen konsekvens er at flere hundre, om ikke tusen av våre faste sesongarbeidere som bistår oss i høysesong for hjulskift, de er nå forhindret i å komme grunnet stengte grenser og karanteneregler.

- Med midlertidig lemping av regelverket, god planlegging og 4 ukers utsettelse, skal bransjen sammen få gjennomført hjulskift til privatkundene, samtidig som vi fortsatt holder nødvendig vareforsyning og nødetater på veien, avslutter Ludvigsen.

Dekkbransjen har i dag sendt følgende e-post til vegvesenet og Vegdirektoratet: 

Dekkimportørenes forening og Forhandlerforeningen Dekk & Felg mener at det kan bli til dels store utfordringer når det gjelder å skifte fra piggdekk til sommerdekk nå som det raskt nærmer seg tiden hvor dette skal gjennomføres.

Flere i bransjen er allerede hjemme i karantene, og mange må være hjemme som følge av at skoler og barnehager er stengt. I tillegg er det restriksjoner for de som er symptomfrie, og konsekvensen er at mange forretningsdrivende har enten blitt pålagt å stenge, eller på eget initiativ holde sine butikker stengt.

Vår bransje er av en slik art, at om varedistribusjonen skal opprettholdes, så må vi holde åpent, men de aller fleste dekk-verksteder og importører/distributører driver nå med minimum bemanning, og noen har måttet stenge midlertidig grunnet ansatte i karantene.

En konsekvens av stengte verksteder er at dekkhotellet kan være utilgjengelig i perioden verkstedet er stengt. Samtidig vet vi av erfaring at nå om noen få uker, skal mange ha nye sommerdekk – raskt, og det skal skiftes tilbake til sommerdekkene som verkstedene har lagret på sine dekkhotell.

En annen konsekvens er at flere hundre, om ikke tusen av våre faste sesongarbeidere som bistår oss i høysesong for hjulskift, de er nå forhindret i å komme grunnet stengte grenser og karanteneregler.

Bemanning ved verkstedene blir helt klart veldig utfordrende, og vi må regne med at det tar vesentlig lengre tid før vi har fått gjennomført hjulskift på alle biler som har hjulene på dekkhotell.

Som bransje vil vi selvfølgelig også av miljøhensyn prioritere slik at de som har piggdekk kalles inn først, men vi får nå sterke signaler fra mange aktører i bransjen om at det vil være nærmest umulig å rekke tidsfristene for når det ikke lenger er tillatt å kjøre med piggdekk.

Dekkimportørenes forening og Forhandlerforeningen Dekk & Felg anmoder derfor om en midlertidig lemping i regelverket, grunnet den situasjon vi nå er i, og håper at fristen for bytte fra piggdekk til sommerdekk kan forlenges i år med inntil 4 uker. En slik midlertidig lemping i regelverket vil avhjelpe stort.

Hele vår bransje tar nå i bruk sosiale medier og andre mediekanaler for å informere våre kunder godt om tiltak både vi og kundene må etterleve, og vi innfører restriksjoner på antall kunder ved våre verksteder samtidig. Vi informerer godt om myndighetenes vedtatte retningslinjer ved alle verksteder og forteller også dette til kundene via sms, e-post og andre kanaler. Alle verksteder har innført forsterkede renholdstiltak.

Med midlertidig lemping av regelverket, god planlegging og 4 ukers utsettelse, skal bransjen sammen få gjennomført hjulskift til privatkundene, samtidig som vi fortsatt holder nødvendig vareforsyning og nødetater på veien.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen: