Tirsdag gjennomførte Autobransjens Leverandørforenings (ABL) en undersøkelse blant sine medlemmer om hvordan ståa er i forbindelse med korona-utbruddet.

ABL har rundt 40 medlemmer som er delt i to grupper: De som leverer verktøy og utstyr, og de som leverer deler og rekvisita.

Blant tilbakemeldingene som kommer fra medlemmene er at dette er en krevende situasjon å håndtere, og som endrer seg time for time. 

Det vises også til at det er stor usikkerhet i volumutvikling og dermed lite forutsigbarhet:

- Vi ser at volumet nærmer seg en nedgang på 20 %, svarer en av medlemmene.

- Alle våre leverandører leverer som normalt bortsett fra de som holder til i Kina og Italia. Det som blir spennende er at grensene nå begynner å stenge og at nasjonene innfører svært strenge grensekontroller, svarer et av ABL-medlemmene.

Et annet medlem skriver at konsumentene er borte fra butikkene og at tiltak vurderes, men at de ser an utviklingen.

- Det er viktig at vi unngår hysteri, og klarer å opprettholde driften i avdelingene våre. Humør, samarbeid, hjelpsomhet og å ta de forholdsregler vi er pålagt er viktig, sier et annet medlem.

- Nøktern optimisme
- Det er en nøktern optimisme når man ser på svarene. Foreløpig vurderes det permitteringer, og levering av varer går stort sett greit, sier daglig leder Arild Hansen i ABL til MotorBransjen.no.

- Men dette endrer seg dag for dag og time for time, og går med lynets hastighet, legger han til.

Hansen var tidlig ute med å si at koronapandemien ville føre til permitteringer i norsk bilbransje.

- Beredskapsmessig er våre leveranser svært viktige, ikke minst fordi våre leverandører kan levere deler som for lenge siden er tatt ut av originalprodusentenes kataloger, sier Hansen.

Han minner om at ABLs medlemmer har levert vitalt utstyr til biler og bilverksteder siden "bilens barndom", og at det er feil å tro at kritiske komponenter bare kan leveres via bilimportører og merkeverksteder.

Overrasket
ABL sendte ut en rekke spørsmål om hvordan situasjonen er til sine medlemmer denne uken.

Hansen sier at det som overrasker ham mest etter å ha gått gjennom svarene er medlemmenes syn på permitteringer, at leveransene ser ut til å gå greit og hvor opptatt medlemmene er av å holde motet oppe og sørge for at både humør og aktivitet er på topp.

ABL har presentert et utdrag av leverandørenes svar for MotorBransjen.no:

Bemanningstiltak:

Vurdering av permittering:

- Vurderes fortløpende, men per i dag er det ingen som er permittert. 

- Komsumentene er borte fra butikkene og her må vi vurdere tiltak, men vi ser an utviklingen.

Hjemmekontor:

- De som har anledning er oppfordret til å sitte hjemme. Brukes i dag av mange. 

- Alle på kontoret arbeider hjemmefra, men lager og komponentverksted er i full drift.

- Utfordringen nå er at deler av landet stenger tilgang. For eksempel Vestlandet og Nord-Norge har innført restriksjoner.

Leveringssituasjon, deler og verkstedutstyr:

Levering av varer fra utlandet, fra hvilke land begynner man å merke stopp?

- Alle våre leverandører leverer som normalt bortsett fra de som holder til i Kina og Italia. Det som blir spennende er at grensene nå begynner å stenge og at nasjonene innfører svært strenge grensekontroller.

- Per i dag har vi ingen spesielle utfordringer.

- Leveringene fra Europa går veldig bra, men kan bli utfordrende hvis/når underleverandører av komponenter blir rammet av viruset og medarbeidere må gå bli hjemme. Vi følger utviklingen tett.

Utkjøring av varer - hvilke tiltak er satt inn for ikke å spre smitte?

- Her benytter vi eksterne transportører, men vi har innført strenge regler for hvem som har tilgang på lagret ved henting av varer. Smitteverntiltak er satt inn. All kommunikasjon skjer utenfor lageret.

- Her har vi gode rutiner og følger myndighetenes anbefalinger.

Antall syke i egen virksomhet:

Er det noen som har medarbeidere som er på sykehus og er smittet av koronaviruset?

- Vi har et betydelig antall i karantene, men ingen på sykehus.

- Løpende oppdatering på medarbeidere. Føler noen seg syke sendes de hjem umiddelbart.

Generelle tilbakemeldinger:

- Krevende å håndtere en situasjon som endrer seg dag for dag, ja time for time.Situasjonen tar mye av ledelsens tid og det er krevende å svare på alle spørsmål som kommer fra ansatte.

- Stor usikkerhet i volumutviklingen og derfor lite forutsigbarhet. Krevende å planlegge bemannings-behovet. Vi ser at volumet nærmer seg en nedgang på 20 %. Vi har etablert en egen gruppe som håndterer dagens behov og spørsmål fortløpende.

- Tilgang til verkstedene ved årskontroller og kalibrering. Vi merker at verkstedene setter strengere og strengere begrensninger på hvem som har adgang. Nå har Statenes Vegvesen kommet med lempninger som gjør at verkstedene kan utsette kontrollene.

- Det er viktig at vi unngår hysteri, og klarer å opprettholde driften i avdelingene våre. Humør, samarbeid, hjelpsomhet og å ta de forholdsregler vi er pålagt er viktig. Folk reagerer forskjellig og det skal vi ha respekt for.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen: