Fredag ble det åpnet konkurs i NDS Group AS. Det tyske investeringsselskapet Aurelius hart eid selskapet siden 2018

NDS Group, tidligere Hellanor, er en stor grossist av deler og utstyr til bilbransjen og eier verkstedkjeden Automester AS.

Fredag bekreftet Automester-sjef Katrine Køste til MotorBransjen.no at driften fortsetter som før for medlemsverkstedene, til tross for at eieren er konkurs. 

MotorBransjen.no har i flere omganger, uten å lykkes, forsøkt å få bostyrer i tale. Det skal visstnok være høy aktivitet.

Etter det MotorBransjen.no erfarer skal bostyrer ha fokus på å finne en helhetlig løsning, fremfor en fragmentert løsning:

Det vil i så fall si at bostyrer forsøker å selge både Automester AS og innmaten i NDS Group samlet.

Vil KGK prøve seg igjen?
En opplagt kandidat for å kjøpe opp boet etter NDS Group, er svensk-eide KGK. KGK tapte budkampen mot Aurelius da Hellanor ble solgt i 2018.

KGK står bak verkstedkjeden Autoexperten i Norge og Sverige, og er kanskje den mest logiske kjøperen blant aktører som allerede er representert i det norske markedet. 

Administrerende direktør i KGK Norge, Per Kristian Lundefaret, bekrefter imidlertid til MotorBransjen.no at han har hatt dialog med bostyrer i NDS Group gjennom helgen:

- Vi får se hva som skjer. Jeg kjenner Automester-kjeden meget godt fra tidligere, sier Per Kristian Lundefaret til MotorBransjen.no.

- Er KGK interessert i å overta Automester-kjeden?

- Det er det altfor tidlig å si noe om, svarer Lundefaret.

MotorBransjen.no har vært i kontakt med KGKs hovedkontor i Sverige for å få ytterligere kommentarer, som henviser tilbake til KGK Norge.

Tilbake i 2018 skal KGK ha vært overbesvist om at de hadde sikret seg Hellanor, før det overraskende ble klart at Aurelius var den nye eieren.

I Sverige har KGK hatt en tett relasjon til Hella i mange tiår. 

Etter at KGK ikke fikk kjøpt Hellanor, ble verkstedkjeden Autoexperten etablert også i Norge. Verkstedkjeden har slitt med å komme opp i antall verksteder.

Andre eiere
Allerede i 2021 lanserte MotorBransjen.no Bertel O. Steen som en kandidat som til å kjøpe NDS Group fra Aurelius. Gjennom Snap Drive har bilkonsernet vært tett på NDS Group.

Bertel O. Steen kan ha synergieffekter med NDS Group på logistikkdelen. En sammenslåing av virksomheten kunne bidra til å redusere kostnadene knyttet til frakt av deler fra importøren og rundt om til alle landets merkeforhandlere.

Bertel O. Steen har et svært moderne dele- og logistikkanlegg på Berger.

MotorBransjen.no har prøvd å få kontakt både med Snap Drive-sjef Knut Espenes og Snap Drive-styreleder Magnus Øverby, uten å lykkes.

Det er kun få uker siden Nordic Lift AS og Automateriell ble solgt ut av NDS Group.

Kjøperen var det finske konsernet Relais Group, som er en konsoliderings- og oppkjøpsplattform på ettermarkedet for kjøretøy i Norden og Baltikum.

Mekonomen-konsernet – som står bak Mekonomen, Meca og BilXtra i Norge – ser ikke ut til å være en aktuell kjøper, da dette ganske klart ikke ville bli godkjent av Konkurransetilsynet.

Krav i boet
MotorBransjen.no kjenner til at det er flere aktører i bilbransjen som har utestående beløp hos NDS Group. 

Bostyrer Håvard Wiker opplyser at fristen for melde inn krav til boet er 13. oktober, mens skiftesamling holdes i Oslo tingrett tirsdag 24. oktober.

Bostyrer skriver følgende i en orientering: 

Til Deres orientering opplyses:

KONKURS

Sak nr. 23-131609KON-TROG/TLST

Romerike og Glåmdal tingrett åpnet den 08.09.2023 konkurs i boet til

NDS Group AS, org.nr. 912 589 749, Postboks 44, 1483 Hagan, Industriveien 26, 1481 Hagan

Bostyrer: Advokat Håvard Wiker, Fridtjof Nansens plass 7, Postboks 1983 Vika, 0125 Oslo.

Fristdagen iht. dekningslovens § 1-2 antas å være 07.09.2023

Fristen for fordringsanmeldelser til bostyrer er 13.10.2023

Bare fordringer som er anmeldt og godkjent i boet medregnes i konkursen. Anmeldelsen skal innsendes i 1 eksemplar, gjerne pr. e-post, hc@rosom.no.

Ved å anmelde fordringer elektronisk vil videre informasjon bli sendt elektronisk til oppgitt e-postadresse, jf. kkl § 156. Kravet må dokumenteres. Det må opplyses om kravet er sikret ved pant e.l. og om det finnes solidarisk medansvarlige.

Fordringshaverne har stemmerett i boet og oppfordres til å møte på skiftesamlingene. Informasjon til kreditorer vil bli lagt ut på bosiden på www.altinn.no samt på bostyrers hjemmeside www.rosom.no. Kreditorer vil kun bli autoriserte til å laste ned opplysninger fra bosiden ved å oppgi organisasjonsnummer og e-postadresse.

Skiftesamling i boet holdes ved Oslo tingretts lokaler i, C.J. Hambros plass 4, 0164 Oslo, tirsdag 24. oktober 2023, kl. 14.00, møterom 106 som digitalt møte.

Følgende vil da bli behandlet:

  1. Foreløpig orientering om boet.
  2. Oppnevnelse av eventuelt kreditorutvalg og borevisor.
  3. Eventuell innstilling av bobehandlingen, jf. kkl § 135.
  4. Eventuelt.

Oslo, den 8. september 2023

Håvard Wiker
Advokat
Ro Sommernes advokatfirma DA

Les også: NDS med stor nedbemanning: - Vi tjener ikke penger

Tips MotorBransjen.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn