INNLEGG:
Egil Steinsland
Kommunikasjonssjef, Norges Bilbransjeforbud (NBF)

1.400 lærekontrakter innen bilfagene ble skrevet i 2022. Det er ny rekord.

Aldri før har bilbransjen tatt inn så mange lærlinger.

Til sammenligning ble det fra 2011 til 2016 inngått under 1.100 kontrakter. 

NBF har de siste årene jobbet mye for øke antallet som får lærekontrakt. Det har vært tydelig at bilbransjen har et potensial til å ta inn flere lærlinger.

Særlig fordi industrien, som også rekrutterer fra Teknologi- og industrifag (TEK, tidl. TIP), tok inn en betydelig større andel av de kvalifiserte søkerne.  

Mens industrien generelt tar inn over eller rundt 80 % av de kvalifiserte søkerne, tok bilbransjen inn betydelig færre.

Samtidig var det forskjeller mellom bilfagene.

I 2020 som var et bunnår fikk over 80 % av de kvalifiserte søkerne til tungbil læreplass, mens for lette kjøretøy og lakkering var det under 70 %.

Dette har vært en generell trend så langt tilbake som vi har statistikk, det vil si 2011.  

De siste årene, med unntak av 2020 (1.143 kontrakter), har det siden 2016 vært inngått over 1.200 kontrakter.

I 2019 bikket vi så vidt 1.300, i 2021 var det 1.373 og i 2022 nøyaktig 1.400.  

Det er fremdeles et potensial. Med unntak av bilskade og tunge kjøretøy ligger alle bilfagene under industrien målt i andelen kvalifiserte søkere som får læreplass.  

Uansett er fremgangen gledelig. 1.400 i 2022 vs 1.093 i 2011, er 307 flere kontrakter. 2022 vs. 2019 er 100 flere kontrakter.

Over tid gir det betydelig flere fagarbeidere. Men det krever at bilbransjen makter å gi god opplæring. Makter å gi veiledning, opplæring og støtte slik at læreperioden ender i et fagbrev.  

1700 er antallet timer en lærling skal få opplæring i løpet av en vanlig læreperiode. Utnyttes disse timene godt bør det være mulig å få det faglige på plass.

Men vi vet også at bilbransjen generelt har utfordringer med arbeidsmiljøet.  

Innlegget ble først publisert på Norges Bilbransjeforbunds blogg.


Les også: NBF, BIL og ABL sammen om rekruttering

Tips MotorBransjen.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn