- Vi snakket med ministeren om hvor viktig vi som aktør og hele vår bransje er i forhold til miljøgevinsten som gjenbruk av bildeler faktisk medfører, sier Bjarne Brøndbo til MotorBransjen.no.

Dobbel gevinst
Han viser til at Bil1Din både får inn vrakbiler fra forbrukere, og kjøper vrakbiler fra forsikringsbransjen for rundt 5 millioner kroner i året.

- Sistnevnte er gjerne 1-2 år gamle biler som har gått 20.-30.000 kilometer, og som har en betydelig restverdi i form av deler.

- Mer bruk av brukte deler vil både gi en gevinst for de som skal betale en reparasjon, og det vil gi en miljømessig gevinst som er vanskelig å måle i kroner, understreker Brøndbo.

Under møtet trakk Brøndbo også frem et eksempel som han mener er skremmende:

- Vi viste frem epost-korrespondanse mellom oss og en høytstående person i en stor norsk importør, som takket for vår henvendelse, men at brukte bildeler for denne importøren ikke er en del av vår virksomhet, sier Brøndbo.

- Det er skremmende – bransjen må ta innover seg at brukte deler er viktig, og kommer til å bli enda viktigere i fremtiden, fortsetter han.

- Så politisk ukorrekt som det kan få blitt
Brøndbo sier minister Rotevatn ble overrasket over eksemplene som han fikk se.

- At representanter for store, internasjonale merkevarer kan ha en slik politikk kan jeg ikke forstå, det er så politisk ukorrekt som det kan få blitt, sier Brøndbo.

Derfor sendte Bil1Din en hjemmelekse med ministeren da han forlot anlegget, som for øvrig er under full utbygging.

- Vi ønsker at myndighetene skal stille klare krav når det gjelder bruktandelen på skadereparasjoner, og at denne på 3-4 år gamle biler og eldre skal være for eksempel 10 %.

- I Sverige er bruktandelen 13 %, mens i Norge ligger vi på 2,5 %. Det er en ekstremt elendig bruktandel-oppnåelse, mener Bjarne Brøndbo (t.v.). Her er han sammen med daglig leder Anders Greftegreff, Sveinung Rotevatn, og helt til høyre Arne Brøndbo.

- Evig eies kun et dårlig rykte
Han sier at han ikke forstår hvorfor det skal aksepteres at det er slik.

- Vi er en bransje som er klar for både å levere kvaliteten og det som bilbransjen ellers etterspør.

Bruken av brukte deler ved skadereparasjoner er en debatt som har pågått over tid. Noen av argumentene mot bruken av brukte deler har tidligere vært at distribusjonen for brukte deler er for dårlig, og det samme gjelder kvaliteten.

- Evig eies kun et dårlig rykte. Dessverre er det sånn at omdømmet som vi har vært med på å stemple vår egen bransje med i 40 år tar tid å snu, sier Brøndbo.

- Nå investerer vi 32 millioner kroner i et nytt anlegg hvor vi blir en betydelig produsent av brukte bildeler, først og fremst i Norge, men også i Skandinavia og ellers i verden om vi kan.

Les også: Tror ikke forsikringsselskapene vil bruke brukt

Forventer bedring på sikt
Brøndbo både håper og tror at ministeren tar med seg innspillet i sitt videre arbeid.

- Han sa at de skulle sette seg inn i saken og kartlegge hvordan situasjonen er.

- Jeg forventer ikke endring fra i morgen, men at det kan skje noe på sikt. If, som vi har mye med å gjøre, har økt sin bruktandel fra 3 til 6 % på to år, så det er mulig, forteller han.

- Dessuten ser det veldig fint ut i en årsrapport om man kan skrive at man benytter seg av brukte deler, avslutter popstjernen.

 Følg BilNytt.no på LinkedIn