For femte gang har MotorBransjen.no gjennom den årlige skade/lakk-undersøkelsen bedt landets skade/lakk-verksteder om å rangere forsikringsselskapene gjennom seks forskjellige disipliner. 

222 merkeforhandlere og frittstående skade/lakk-verksteder har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført via SurveyXact fra Rambøll Management.

I dag presenteres de tre første disiplinene - nemlig hvor fornøyd verkstedene er med:

  1. Forsikringsselskapenes tilførsel av skadearbeid til verkstedene
     
  2. Om forsikringsselskapene hører på verkstedenes argumenter/synspunkter
     
  3. Forsikringsselskapenes fokus på sikre bilskadereparasjoner

Svarene i de ulike disiplinene har blitt avgitt som poeng på en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 5 (svært fornøyd).

Sprik i skadetilførsel
If og Gjensidige topper hver sin disiplin, og deler førsteplassen i den tredje. Fremtind lurer faretruende nærme de to beste i to av tre disipliner.

Dermed er det dødt løp mellom de to som var på topp i fjorårets kåring så langt.

På ett av dagens spørsmål er det stort sprik mellom den scoren merkeverksteder og frittstående verksteder gir til Gjensidige, If og Tryg/Enter: Merkeverkstedene er mye mer tilfreds med tilførsel av skadearbeid. 

Nedenfor følger detaljer per spørsmål og oversikt over hva merkeverksteder og frittstående skade- og lakkverksteder mener.

I hvilken grad er du fornøyd med disse forsikringsselskapene ... 

1) ... når det gjelder å tilføre skadearbeid til ditt verksted?


Det skiller nesten ett helt poeng mellom scoren de frittstående og merkeverkstedene gir til If. Gjensidige har best snittscore.

2) ... når det gjelder å høre på dine argumenter/synspunkter i forbindelse med skadetaksering?


If og Gjensidige deler førsteplassen. If er best blant merkeverkstedene, mens Gjensidige er best blant de frittstående.

3) ... når det gjelder fokus på sikre bilskadereparasjoner?


De øvrige forsikringsselskapene ligger langt bak de store forsikringsselskapene når det gjelder fokus på sikre bilskadereparasjoner.

I morgen publiserer MotorBransjen oversikten over de tre siste disiplinene, samt kårer det beste forsikringsselskapet.

Les også: - Et a-lag og et b-lag innen forsikringsbransjen


 Følg BilNytt.no på LinkedIn