Innlegg:
Ole Fredrik Havaska
Manager, Elektro Partner

SERMI er forkortelse for Security Related Repair & Maintance Information, eller sagt på en annen måte:

Teknisk informasjon, reparasjon, programmering av nøkler samt vedlikehold av startsperre og GPS-tracking av kjøretøy. Som SERMI-sertifisert får man også kjøpe deler til startsperre.

Den 9. juni i år inviterte Kiwa til webinar om SERMI.

Sertifiseringen av bilverksteder og bilmekanikere er det Kiwa som er akkreditert til å gjøre.

Cirka 400 personer hadde meldt sin interesse. Her skulle de få informasjon om hva SERMI er og hvordan sertifisering skulle foregå. Mange så nok for seg svar på tekniske spørsmål rundt SERMI og hvilken betydning dette får i hverdagen.

Og spørsmålene var mange – også tekniske spørsmål fra deltakerne. De tekniske spørsmålene ble ikke besvart ettersom ingen hadde svar.

I etterkant av webinaret har Elektro Partner fått mange henvendelser fra våre kunder og bilverksteder med spørsmål blant annet om:

  • Om det fra 1. august fortsatt kan leses data ut av bilens OBD-kontakt.
  • Om teknisk informasjon som Autodata, Haynes Pro etc. vil slutte å virke.
  • Om vi kan kalibrere ADAS, TPMS som noen eksempler.
  • Spørsmål om bilverkstedene må sertifiseres.

Bilverkstedene ga uttrykk for sin frustrasjon og mente webinaret ikke ga de svarene de hadde håpet på. At tidsfristen 1. august ikke var mulig å nå, og at pris for sertifisering ikke var klar.

Frustrasjonen kommer kanskje av at informasjonen til den norske bilbransjen rundt SERMI og betydningen har vært uklar. 

Bransjen i Danmark har laget meget god og lettfattelig informasjon om SERMI og hvorfor bilverksteder bør sertifisere seg, noe vi mangler i Norge. 

På engelsk har vi ordene Security og Safety, som på norsk betyr sikkerhet, men ordene har forskjellig betydning. Security dekker tyverisikring, og Safety er sikkerheten bygget inn i kjøretøy – som ABS, airbag, ADAS, TPMS etc.

I dag er det bilprodusentene som styrer hvem som har tilgang til informasjon, vedlikehold og programmering av startsperre. Det må ofte utføres med OE-diagnosetester. Med SERMI blir det enklere. Da er det kun ett sted å henvende seg for å tilegne seg informasjon for alle bilmerker.

Slik SERMI per nå definerer dette, tyverisikkerhet, vil det ofte innbefatte en del systemer på flere biler og bilmerker. 

Startsperre er ikke lengre kun én nøkkel og én ECU, men er implementert i flere styreenheter, for eksempel i en felles ECU for instrumentpanel, motorstyring og ABS.

Skal en av disse skiftes og programmeres, trenger man SERMI-sertifisering i nær fremtid, og det kan programmeres som man gjør det i dag.

Alt øvrig arbeid er som vi kjenner det per i dag, og vi kan stille diagnose, resette, skifte og programmere ECU og kalibrere ADAS osv.

Et av de tekniske spørsmålene er knyttet til software-filen fra bilprodusent til ECU for startsperre. Hvilket utstyr skal bilverkstedene bruke for eksempel ved en programmering? Det er ikke besvart ennå.

SERMI skulle tre i kraft 1. august 2023, men er utsatt. Følg med på nettsiden til Kiwa, der all informasjon om hvordan man blir sertifisert ligger tilgjengelig.

Om et bilverksted ikke tar på seg startsperrejobber, trenger ikke verkstedet å ha SERMI-sertifisering.

Men det ligger i SERMI-planene at det frem i tid, tidligst i 2026, kan legges flere systemer innunder SERMI.

Oppfordringen er derfor at SERMI-sertifisering er fornuftig om man tenker frem i tid, og at man melder seg på nå og ikke venter til det er for sent.


Les også: SERMI er utsatt - ny dato for Norge ikke bekreftet

Tips MotorBransjen.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn