29 % av bileierne tror at garantien bortfaller hvis de går utenom merkeverkstedene i bilens garantiperiode, viser en undersøkelse, som er foretatt av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL).

35 % oppgir at de ikke vet.

- Bare 37 % er fullt ut klar over at garantien gjelder uavhengig av hvilken kategori det valgte verkstedet tilhører. Dette er 7 % færre enn da vi spurte om det samme i 2020, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

På spørsmål om bileierne tror et frittstående verksted kan stemple for utført intervallservice i bilens servicehefte svarer 8 % nei, mens 31 % krysser av for vet ikke.

Seks av ti bileiere har fått med seg at det råder full valgfrihet på servicemarkedet, ifølge underskøkelsen.

ABL har gjennom mange år gjort jevnlige målinger om kjennskapen til fritt verkstedvalg.

- Bevisstheten holder seg merkelig lav, til tross for at det er publisert mye forbrukerrettet informasjon om dette over en lang periode, sier Hansen.

Les også: Sterke signaler om forlengelse av dagens gruppeunntak 

Stort informasjonsbehov
Katrine Køste, kjedeleder i AutoMester, er ikke så overrasket over resultatene fra undersøkelsen:

- Selv om det har vært jobbet godt med forbrukerinformasjon på dette feltet i mange år, er det fortsatt en lang vei å gå før bileierne blir fullt ut kjent med sin rett til fritt å velge verksted, sier Køste.

Hun mener det vil styrke de merkeuavhengige verkstedenes posisjon hvis det blir vanligere at kundene sjekker og sammenligner priser før de bestiller service eller reparasjon.

- Alle våre 220 verksteder er godkjent av Statens vegvesen. Vi dokumenterer alt arbeid, og sørger for at delene vi bruker er av original kvalitet eller bedre.

- Kontrollen med bransjen er god, så det skal være trygt for bileierne å velge det verkstedet som passer dem best, sier AutoMester-sjef Katrine Køste.

Halvparten sjekker priser
Pris er den viktigste faktoren ved valg av bilverksted, viser målingen.

Likevel oppgir bare halvparten at de sjekker med flere verksteder før de bestiller service eller reparasjon.

Når det gjelder kvaliteten på arbeidet, mener 33 % at det ikke er noen forskjell på de ulike verkstedtypene. 27 % tror merkeverkstedene er best, mens 17 % holder en knapp på frittstående eller kjedeverksteder. Nesten én av fire svarer vet ikke.

- Det er forståelig at oppfatningene rundt dette ikke gir noe entydig bilde, for det stilles strenge krav til verkstedene generelt. Alle må ha dokumentert kompetanse, topp moderne utstyr og tilgang til nødvendige tekniske data, sier Arild Hansen.

Skillet mellom de ulike verkstedkategorienes roller er heller ikke like skarpt som før, mener han.

Les også: - Vi bør ikke la noen skape splid i bilbransjen

Tips MotorBransjen.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn