- Vi har opplevd en nedgang i salget på 25 %, sier administrerende direktør Morten Birkeland i BilXtra-eier AS Sørensen og Balchen. 

Samtidig opplyser han at de fortsatt har god varetilgang.

Lokalgrossistene merker minst
Lokalgrossistene som primært selger deler til verksteder, gjør det bedre enn butikkene som primært henvender seg til privatkundene.

Det viser at det fortsatt er brukbar aktivitet på verkstedene, mener Birkeland.

- Fire butikker er stengt. Det er permitteringer både ute i butikkene, på verkstedene og på hovedkontoret.

Han forteller at på deres lagre får bare bedriftens egne ansatte ferdes.

- Vi opplever at det er store geografiske variasjoner når det gjelder tilgang på jobber. Langs kysten fra Bergen og nordover er salgsnedgangen størst, sier Birkeland.

Maner til offensiv tankegang
Han går samtidig ut med et råd til sine verksteder:

- Nå er det rom for å være offensive og aktive overfor kundene, både privatkunder og bedriftskunder. Ring faste kunder, tilby verkstedtjenester til bedriftskunder, hent biler hjemme hos folk, sier Birkeland.

- Det er mye vi kan gjøre for å skape aktivitet. Det blir et jag på verkstedene når dette er over, både når det gjelder PKK og andre verkstedtjenester. Slik sett er det en fin tid å få gjort unna dette, for de som kan det, sier Birkeland.

I likhet med mange andre aktører i bilbransjen opererer også BilXtra med hente- og bringetjenester for å opprettholde aktivitetsnivået.

- Privatkunder kan handle på nett, og få varen levert i butikk eller direkte hjem til seg. Vi har i disse dager også lansert «klikk og hent», som betyr at du kan reservere og hente varen i alle butikkene våre, sier Birkeland.

AS Sørensen og Balchen følger ifølge toppsjefen likviditetssituasjonen nøye.

- 60 % fortsetter som før
- Så langt er det forbausende lite permitteringer på verkstedene våre, mener kjedesjef John-Axel Granberg i Meca.

Han forteller at de gjennom de siste dagene har gjennomført en spørreundersøkelse blant Meca-verkstedene.

- 60 % av verkstedene som har svart sier at de fortsetter som før eller at de ikke har umiddelbare planer om permitteringer.

- For de øvrige 40 % av verkstedene starter de delvise permitteringer fra i dag av, sier Granberg etter å ha gjennomgått svarene fra verkstedene.

Så langt har rundt halvparten av medlemsmassen svart.

- Vi har også spurt verkstedene om driften i forrige uke. Halvparten sier at aktiviteten var normal eller inntil 75 % av normalen, sier John-Axel Granberg, som er positivt overrasket over svarene.

- For tidlig å si om det er geografiske forskjeller
Når det gjelder avbestilte timer har halvparten svart at situasjonen er som vanlig.

- Det er foreløpig for tidlig å si om det er geografiske forskjeller eller om det er forskjell mellom store og små Meca-verksteder, sier han.

Han sier at Meca anbefaler sine verksteder å ta kontakt med kunder som har time fremover.

- Det vil være snakk om lokale løsninger, men vi når i ferd med å formalisere  et samarbeide med Svipps om muligheten for bringetjenester der hvor de er representert, sier Granberg.

- Vi regner med at dette vil være på plass i løpet av et par dager, sier han.

På spørsmål om Meca gjør grep fra sentralt hold for å avhjelpe situasjonen ute blant de ulike verkstedene, sier Granberg at man vurderer dette fra dag til dag utover tiltak som allerede er tilrettelagt og presentert for verkstedene.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn