Fredag 20. januar publiserte MotorBransjen.no et innlegg signert NBF-sjef Stig Morten Nilsen, der han skrev at forsikringsselskapene oppfordrer til bruk av brukte deler, men at de ikke ønsker å ta kostnadene. 

Her svarer Christian Haraldsen i Gjensidige Forsikring på Nilsens innlegg:

Innlegg:
Christian Haraldsen
Kommunikasjonssjef, Gjensidige Forsikring

Administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund, Stig Morten Nilsen, mener at «forsikringsselskapene» fraskriver seg ansvaret for brukte deler, og viser til sine egne forsikringsvilkår. Han bør bytte til et selskap som satser sirkulært. 

Mer gjenbruk av bildeler er et åpenbart bidrag til en mer bærekraftig verden. Å gjenbruke noe som er helt brukbart krever langt mindre energi enn å skulle gjenvinne materialene og produsere nye deler. Dermed vil gjenbruk bidra til lavere klimautslipp.

Gjensidige har utviklet et banebrytende klimaregnskap for erstatningssaker, som viser at våre erstatninger forårsaket utslipp tilsvarende cirka 40 000 tonn CO2 i 2019. Vi har frivillig forpliktet oss til å redusere dette med 35 prosent innen 2025. Gjenbruk er et av flere tiltak som vil bidra til å nå dette målet. 

Nilsen frykter at gjenbruk vil føre til økt risiko for kundene, fordi forsikringsselskaper fraskriver seg ansvaret for eventuell verdiforringelse eller tap av nybilgaranti ved bruk av brukte deler. Dette behøver han ikke bekymre seg for hvis han er kunde i et selskap som satser sirkulært. 

For det første er det ikke slik som man kan få inntrykk av i Nilsens innlegg, at garantien på hele bilen bortfaller hvis det settes inn en brukt del. Det er den aktuelle delen som ikke lenger vil være omfattet av garantien. For å være konkret: Hvis girkassen ryker kan ikke bilprodusenten fraskrive seg garantiansvaret fordi det tidligere er satt inn en brukt frontlykt. 

I Gjensidige overtar vi garantiansvaret for brukte deler som er benyttet ved reparasjoner. Vi garanterer også for eventuelle følgeskader som måtte oppstå på grunn av den aktuelle delen. I tillegg har vi en reparasjonsgaranti som varer i åtte år når reparasjonen utføres på et verksted vi har avtale med. I de fleste tilfeller vil kunden derfor ha en bedre garantidekning etter reparasjon enn før. 

Men enda viktigere enn garantidekningen er det selvfølgelig at vi kun tillater deler som er av tilfredsstillende kvalitet. Det vil aldri være snakk om å bruke deler som kan redusere sikkerheten, eller som er så slitt at kvaliteten på bilen forringes. 

Vi er enig med Nilsen i at forsikringsvilkårene han refererer ikke hører hjemme i en sirkulær økonomi. Men i stedet for å legge skylden på en hel bransje bør han rette pekefingeren mot selskapet eller selskapene det gjelder.

Tips MotorBransjen.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn