Statens vegvesen har denne uken vedtatt ny forskrift om arbeid på kjøretøy, som trer i kraft 1. november.

Samtidig oppheves den gamle forskriften.

Norges Bilbransjeforbund (NBF), Bilimportørenes Landsforening (BIL), Autobransjens Leverandørforening (ABL), Dekkimportørenes forening og Forhandlerforeningen dekk og felg leverte leverte et felles høringssvar til Statens vegvesen.

Nå er høringsoppsummeringen og den vedtatte forskriften gjort tilgjengelig av Statens vegvesen, og her kommer det frem at en rekke av bransjeorganisasjonenes innspill ikke har blitt tatt til følge.

- Jeg mener det er oppsiktsvekkende at såpass mange av våre innspill ikke har blitt tatt til følge, sier Tor Simonsen, fagsjef for drift og utvikling i NBF, til MotorBransjen.no. 

Han understreker at siden høringsoppsummeringen er så fersk er NBF nå i ferd med å sette seg inn i denne, og at svarene er basert på det de foreløpig har sett.

- Kan gå utover nullvisjonen
Simonsen presiserer at det ikke er sikkert bransjeorganisasjonene sitter med fasiten. 

- Men vi representerer langt på vei de bedriftene som denne forskriften er ment å gjelde for. På mange punkter går vi lenger enn en Statens vegvesen, og har levert det vi mener er fornuftige innspill, men som åpenbart ikke er hensyntatt, sier Simonsen. 

Han trekker frem innspill om skjerpede krav til kompetanse og presisering om kompetansekrav som et eksempel. 

- Andre viktige innspill er knyttet til begrepet "omfattende skadereparasjon" og viktige prinsipper knyttet til omfattende skadereparasjoner, som ikke er tatt hensyn til.

- Nettopp fordi Statens vegvesen er opptatt av trafikksikkerhet, og har en nullvisjon å ivareta, er det oppsiktsvekkende at det ikke tas større hensyn til våre innspill, sier Simonsen. 

- Vi tror det kan være en faktor for ikke å komme videre i arbeidet med nullvisjonen, sier Tor Simonsen til MotorBransjen.no.

- Retningslinjene kan ikke kompensere
Statens vegvesen er tydelig på at det skal utarbeides retningslinjer som er mer spesifikke for hvordan forskriften skal utvikles.

Bransjeorganisasjonene skal inkluderes i det videre arbeidet med retningslinjene til forskriften. 

- Prinsippet om å i større grad legge til rette for retningslinjer har en stor fordel, og det er at dersom det er behov for endringer i ettertid, lar det seg gjøre uten en formell høringsprosess, sier Simonsen. 

- Men slik jeg forstår de juridiske prinsippene, så kan ikke retningslinjene bryte de rammene forskriften legger opp til.

- Jeg ser derfor ikke at retningslinjene alene kan kompensere for at forskriftsteksten ikke setter klare nok rammer, understreker Simonsen.

Varsler ny runde 
Simonsen varsler derfor at NBF nå vil gå runder både med samferdselsdepartementet og politisk.

- Vi kommer til å følge dette opp, sier Simonsen.

- Er ikke det for sent når forskriften allerede er vedtatt?

- Ideelt sett burde naturligvis gjennomslag kommet i forbindelse med høringsprosessen, så det gjør situasjonen vanskeligere, sier Simonsen. 

- Men det understreker hvor viktig vi synes våre innspill som ikke er tatt til følge er, og vi ser oss nødt til å tydeliggjøre dette overfor departementet og politikerne, fortsetter Simonsen.

- Skuffet
Daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL), Arild Hansen, sier til MotorBransjen.no at de stiller seg bak NBF.

- Flere innspill vi har kommet med har ikke blitt tatt med i den endelige forskriften, og det er vi skuffet over.

Han er i ferd med å sette seg inn i høringsoppsummeringen. 

- Slik jeg kan lese er det ingen store endringer sammenlignet med forslaget som ble sendt ut på høring, sier Hansen. 

- Vi skal nå grave oss ned i høringsoppsummeringen, fortsetter han. 

Også Hansen understreker viktigheten av å delta i arbeidet med retningslinjene.

- Retningslinjene blir veldig viktig å jobbe tett med, noe bransjeorganisasjonene vil gjøre, sier Arild Hansen. 

Les også: Siste innspill om den nye verkstedforskriften

Les også: Foreslår innføring av nye verkstedkategorier 

Les også: Vil åpne for mobile verkstedtjenester

Les også: Bilbransjen vil ha høringsrunde utsatt

Les også: - Vil gi flere hardt skadde og drepte i trafikken 

 Følg BilNytt.no på LinkedIn