Hele 222 skade/lakk-verksteder har på kort tid svart på MotorBransjens store årlige skade/lakk-undersøkelse som har gått ut til både merkeforhandlere og frittstående verksteder. Her presenteres første del av undersøkelsen.

I årets ferske undersøkelse har MotorBransjen.no også stilt flere korona-relaterte spørsmål, og det er blant annet disse som presenteres i denne omgang.

Endrer seg fort
Tor Simonsen, fagsjef for skade og lakk i Norges Bilbransjeforbund, har blitt forelagt svarene i undersøkelsen:

- Generelt tegner svarene i undersøkelsen samme bilde som NBF sitter med, sier Simonsen til MotorBransjen.no og fortsetter:

- De beskrivelsene vi fikk før påske er ganske forskjellig fra de vi får nå, og det er veldig vanskelig å si hva som skjer om en måned.

- Det som kjennetegner krisen vi er inne i nå, er at situasjonen forandrer seg fort, sier Tor Simonsen, og er klar på at kommentarene han gir er basert på situasjonen akkurat nå.

Les også: Hver femte vil nedbemanne

Samstemte om utnyttelse
Når det gjelder kapasitetsutnyttelsen av verkstedet i 1. kvartal, er merkeforhandlerne og de frittstående skade/lakk-verkstedene ganske samstemte:

Samlet sier nesten 2 av 3 (63 % av respondentene) at det var balanse mellom etterspørsel og tilbud i 1. kvartal i år, som den øverste grafen viser.

Mens 20 % melder om ledig kapasitet på verkstedet, har 17 % svart at det var underkapasitet. 

- Tilbakemeldingene til oss har vært at til og med mars opplevdes pågangen som normal, og enkelte steder som spesielt god, sier Simonsen.

Hver tredje forventer negang på inntil 20 %
Mer usikkerhet er det imidlertid knyttet til 2. kvartal i 2020: Mens 38 % forventer inntil 20 % færre oppdrag i 2. kvartal, har mer enn hver fjerde respondent svart at de forventer 20-40 % færre oppdrag.

Samtidig forventer hver fjerde respondent at det ikke blir færre oppdrag.

Spørsmål: Hvordan forventer du at belegget på skadeverkstedet blir i 2. kvartal i år?

Simonsen sier svarene sammenfaller med de tilbakemeldingene NBF får fra sine medlemmer.

- Like før påske var det flere som var pessimistiske, det var nedgang i antall skader, trafikk og DBS-takster. Tiden har gått – og nå er tilbakemeldingen at fallet i aktiviteten ikke ble så stor som man fryktet, sier Simonsen.

- Ser man stort på det er det 64 % som forventer inntil 20 % færre oppdrag.

Dykker man dypere inn i tallene, kan man se at mens nesten halvparten av merkeforhandlerne, 46 %, forventer inntil 20 % mindre å gjøre i 2. kvartal, er det 33 % som svarer det samme for de frie verkstedene.

Det er flere frie verksteder som frykter 20-40 % færre oppdrag med 32 % av respondentene. For merkeforhandlerne er det 23 % av respondentene som tror på 20-40 % færre oppdrag.

Hver fjerde merkeforhnalder og hvert fjerde frittstående verksted tror ikke på færre oppdrag.

- På generelt grunnlag har nok merkeverkstedene et noe større marked å ta av, derfor er nok de litt mer optimistiske enn de frittstående, legger Simonsen til.

Varierte tilbakemeldinger
Blant respondentene spriker svarene fra delemangel til uendret aktivitet:

«Vi hadde 1,5 til 2 måneder venting ved inngangen til korona-krisen, nå er vi nede på 14 dager, men merker at aktiviteten gradvis tar seg opp», skriver én av respondentene.

Samtidig er det ikke likt over alt:

«Hadde vi ikke lest nyhetene, da hadde vi ikke lagt merke til noen ting», skriver en annen om korona-krisen.

Færre vil investere
Når det gjelder investeringer de tre neste årene er det flere som svarer "nei" enn i fjor. Samlet svarer 39 % av respondentene at de ikke har planer om å gjøre større investeringer i løpet av de neste tre årene – en økning på 3 % sammenlignet med fjoråret.

42 % av merkeforhandlerne svarer at de ikke vil gjøre større investeringer, mens 36 % av de frittstående svarer det samme.

Spørsmål: Har dere planer om å gjøre større investeringer i løpet av de kommende 3 årene?
Merketilknyttede skade/lakk-verksteder:

Frittstående skade/lakk-verksteder:

- De aller fleste ser nok for seg at dette er en krise som er tilbakelagt i løpet av 3 år. Mange av de vi har vært i kontakt med er veldig opptatt av å være kostnadsbevisste, sier Simonsen.

- Mange merkeforhandlere på skadesiden har nærmest vært tvunget til å gjøre oppgraderinger de siste årene for å oppfylle strengere krav og sikre høyere kvalitet, derfor øker nok andelen som sier nei nå, legger han til.

- Vurdert én eller annen form for permittering
I årets undersøkelse har MotorBransjen også spurt respondentene hvordan korona-krisen har påvirket verkstedene med tanke på permitteringer og nedbemanninger.

Når det gjelder varsel om permitteringer, har nesten hver femte respondent – 18 % – sendt ut varsel til samtlige ansatte.

Hovedtyngden befinner seg blant de som ikke har sendt ut permitteringsvarsel, men vurderer det fortløpende. Dette er noe hver tredje respondent har svart, mens 21 % svarer at de ikke kommer til å permittere noen.

Verdt å merke seg er det at dobbelt så mange frittstående verksteder som merkeforhandlere har svart at de ikke kommer til å permittere noen:

Spørsmål: Varsel om permitteringer: Har din bedrift sendt ut permitteringsvarsel til ansatte
Merketilknyttede skade/lakk-verksteder:

Frittstående skade/lakk-verksteder:

- De aller fleste vi har vært i kontakt med i skade/lakk-bransjen, sier at de har vurdert én eller annen form for permitteringer, så dette er et bilde vi kjenner igjen, sier Simonsen.

Mange ikke avklart
Når det gjelder om verksteder har permittert ansatte, er de samlede svarene at hvert tredje verksted ikke har avklart om de kommer til å permittere noen. 30 % opplyser at de har permittert 25 % eller færre av de ansatte.

Mens 38 % av merkeforhandlerne svarer at de har permittert 25 % eller færre av de ansatte, har 28 % foreløpig ikke avklart om de vil permittere ansatte.

Hos de frittstående verkstedene er trenden annerledes – 35 % har ikke avklart om de vil permittere noen, har hvert fjerde frittstående verksted permittert 25 % eller færre av de ansatte.

15 % av merkeforhandlerne svarer at de ikke kommer til å permittere, mens 29 % av de frittstående sier det samme.

Spørsmål: Permitteringer: Har din bedrift permittert ansatte?Merketilknyttede skade/lakk-verksteder:

Frittstående skade/lakk-verksteder:

- Nå hører vi at de som tidligere har permittert ansatte tar disse tilbake i arbeid, og at de som tidligere har vurdert å permittere, ikke lenger vurderer det, sier Simonsen til MotorBransjen.

Flere av respondentene i undersøkelsen skriver at permitteringer er noe som vurderes fortløpende.

«5 % av bemanningen er permittert for en kort periode. Årsak er for å bygge opp ordrebank/ventetid slik at deler kan leveres før jobb kommer inn. Pr i dag har vi 6-7 arbeidsdager ventetid mot normalt 12 arbeidsdager», svarer én av respondentene.

Usikkerhet rundt nedbemanning
Over halvparten av verkstedene svarer at de ikke vil nedbemanne som følge av korona-krisen. Samtidig er det også her forskjell mellom de frittstående verkstedene og merkeforhandlerne.

Mens hver femte merkeforhandler sier at de vil nedbemanne, er svarprosenten på det samme spørsmålet 11 % hos de frittstående verkstedene.

Hvert tredje frittstående verksted har ikke avklart om de må nedbemanne som følge av korona-krisen, det samme svarer 29 % av merkeforhandlerne.

Spørsmål: Nedbemanninger: Vil din bedrift nedbemanne som følge av korona-krisen?
Merketilknyttede skade/lakk-verksteder:

Frittstående skade/lakk-verksteder:

- Nedbemanning er hakket mer alvorlig enn permittering. Vi har ikke inntrykk av at så veldig mange har tatt skrittet helt ut og vurdert nedbemanning, og det føler jeg tallene bekrefter, sier Simonsen.

- Hva tenker du om at hver femte merkeforhandler sier at de vil nedbemanne?

- De er en del av en større juridisk enhet, som gjør noe med kostnadsnivået, og at det derfor for dem kan være mer aktuelt å vurdere nedbemanninger, mener Simonsen.

«Hvis vi sier opp ansatte, kan det være vanskelig å skaffe gode medarbeidere igjen», svarer én av respondentene.

- Ikke så ille som man hadde trodd
Han mener at svarene i undersøkelsen samlet sett viser en gryende optimisme:

- Det virker som mange per i dag opplever at fallet i aktivitet ikke ble så ille som man hadde trodd, sier Simonsen, og viser til tilbakemeldinger før påske.

- I tillegg sammenligner mange med fjoråret, og da er det viktig å huske på at både 2019 og 2018 var gode år i skade/lakk-bransjen – mange faktorer gjorde at disse skilte seg positivt ut. Sammenligner man med 2017 eller 2016 vil man se at fallet i aktivitet fortoner seg noe mindre dramatisk, og det er en mager trøst.

- Korona-krisen har gjort situasjonen alvorlig for næringslivet, men det er viktig at man ikke mister fatningen, avslutter Tor Simonsen.

 Følg BilNytt.no på LinkedIn