- Vi har sendt dette brevet til Samferdselsdepartementet for å få en avklaring, sier NBF-sjefen.

NBF fikk i går melding fra medlemmer om at opp mot 60 prosent av mekanikerne er borte grunnet koronavirus og de tiltakene som er iverksatt.

86 % av verkstedene vil redusere kapasiteten
Per 13. mars 2020 er det bare 7 % av bilverkstedene som har permittert ansatte, dette forventes å øke til 83 % kommende uke ifølge NBFs medlemsundersøkelse som nylig er gjennomført.

Som følge av dette forventer 86 % av bilverkstedene at de ganske raskt må redusere sin kapasitet og tilgjengelighet. 

NBF regner det som sannsynlig at i første omgang vil enkelte områder av landet risikere å være uten verkstedtilgang, men risikoen og antall områder antas å øke i takt med epidemien.

- Dette kan da bli svært dramatisk for å kunne opprettholde den nasjonale transportkapabiliteten, skriver NBF. 

- Myndighetene har vist løsningsvilje, så vi har godt håp om at dette også blir tatt tak i.

Her er brevet fra NBF til samferdselsminister Knut Arild Hareide: 

BEKYMRINGSMELDING: BILVERKSTEDENE VIL KUNNE STENGES HELT ELLER DELVIS NED 

Norges Bilbransjeforbund (NBF) har via NHO den 13. mars 2020 sendt inn krav om at bilverkstedene må defineres inn som en del av den samfunnskritiske strukturen, dog er dette spesielt relatert til bl.a. tilgang på barnepass for kritisk personell, men også at kommuner pålegger næringslivet å stenge. 
 
NBF er imidlertid gjennom denne henvendelsen nødt til å gjøre Samferdselsdepartementet oppmerksom på at vi kan komme i en situasjon hvor transportsektoren, og da den nasjonale transportkapabiliteten, kan bli rammet av stengte bilverksteder.  
 
Transport er definert som et samfunnskritisk område. Varer skal leveres, personer med viktige samfunnsfunksjoner må komme seg rundt. Fungerende lastebiler, varebiler, busser og personbiler er uunnværlige for å få gjort de jobbene som kreves i denne kritiske situasjonen.  

Den nasjonale transportkapabiliteten er avgjørende for alle andre samfunnskritiske områder, og forutsetningen for at transportkapabiliteten opprettholdes er at bilverkstedene er åpne og har drift.  

NBF fikk i går melding fra medlemmer om at opp mot 60 prosent av mekanikerne er borte grunnet koronavirus og de tiltakene som er iverksatt.

I hovedsak er årsaken at mekanikere må være hjemme på grunn av at skoler og barnehager er stengt. Fremover vil det også bli redusert generell etterspørsel.  
 
Per 13. mars 2020 er det bare 7 % av bilverkstedene som har permittert ansatte, dette forventes å øke til 83 % kommende uke ifølge medlemsundersøkelse gjennomført. Som følge av dette forventer 86 % av bilverkstedene at de ganske raskt må redusere sin kapasitet og tilgjengelighet. 
 
Vi regner det som sannsynlig at i første omgang vil enkelte områder av landet risikere å være uten verkstedtilgang, men risikoen og antall områder må antas å øke i takt med epidemien. Dette kan da bli svært dramatisk for å kunne opprettholde den nasjonale transportkapabiliteten. 
 
NBF ber derfor Samferdselsdepartementet umiddelbart om å komme i dialog med NBF for å unngå at denne situasjonen oppstår. 
 
Med vennlig hilsen
Norges Bilbransjeforbund
Stig Morten Nilsen   
Adm.dir.

Brevet er datert 14. mars og er sendt med kopi til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen: