Gjensidige registrerte 40 % færre bilskader i forrige uke sammenlignet med de to foregående ukene.

- All aktivitet er lammet i disse tider, men at bilskadetallene skulle gå så mye ned var overraskende, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. 

Selskapet registrerte i forrige uke nærmere 800 saker. Til sammenligning var gjennomsnittet ifølge Gjensidige 1.350 i de to foregående ukene.

- På skadesenteret, som nå stort sett drives fra hjemmekontor, merker de dette tydelig.

Færre skader denne uken?
Skadetallene for inneværende uke vil etter alt å dømme bli enda lavere. 

MotorBransjen.no har innhentet trafikktall for Oslo denne uken.

Den røde grafen viser denne ukens Oslo-trafikk. Den grå, stiplede grafen viser gjennomsnittstrafikken: 

Kilde: TomTom

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen: